REGLEMENTE CLASSIC OFFSHORE (uppdaterad 070120)
 
2.1XX CLASSIC OFFSHORE - TÄVLING
Där dessa regler ej är tillämpbara används SVERA:s Offshoreregler (stora regelboken).

Uppvisningsorganisation
2.01 Alla uppvisningar står under överinseende av den arrangerande SVERA-anslutna klubben med hjälp och stöd av annan förening. Dessa utser en ansvarig ledare (A3) för uppvisningen samt en ansvarig säkerhetsbesiktningsman (B3).

Säkerhetsbestämmelser
3.01 Förare och alla besättningsmän skall ha en Classic Offshore licens där såväl ansvar- som olycksfallsförsäkring ingår. Engångslicens kan lösas.
500 kr kostar en Classic Offsshore licens medan en engångslicens kostar 350 kr (kan lösas på tävlingsplatsen).

3.02 Ordinarie CE-märkt flytväst, med grenband och krage, godkänns efter ordinarie säkerhetsbesiktning vid uppvisningstillfälle, för båtar i farter upp till 50 knop.
Båtar kapabla för farter över 50 knop, ska besättningen ha racerflytväst av modern typ.

3.03 Hjälm E eller S märkt, eller med modernare CE-märkning. Endast orange eller klarröda hjälmar godkänns.

3.04 Skyddskläder. Ska vara heltäckande och av kraftigt material

Tekniskt reglemente
5.01 Båtmodellen ska vara minst 20 år gammal. Nytillverkade båtar tillåts om modellen är av "äldre" typ.

5.02 Motor Classic. Får gärna vara minst 20 år gammal, men ska vara motsvarande hk effekt som vid tidigare tävlingsbruk. Inbordarmotorer ska vara av 2-ventilstyp och utan turbo.
(ny motor går alltså bra att använda. Det viktigaste är att båttypen är minst 20 år gammal).

5.03 Båt ska vara kraftigt byggd, ha en lämplig motorstyrka och får inte vara övermotoriserad. Besiktningsman (se pkt 6.04) har en enväldig roll i att besluta om ekipage godkänns för start.

5.04 Besiktning. Före start ska alla båtar genomgå en säkerhetsbesiktning.

5.05 Säkerhetsutrustning: Paddel, Säkerhetskontakt för varje besättningsman, Bogserkrok, Brandsläckare, Hink, Orange brytflagg, bogsertamp av tillräcklig styrka minst dubbla båtens längd.

5.06 Flytkraft. Rekommenderas.

5.07 Gasreglage. Ska vara försett med automatisk retur. Undantag kan
beviljas av besiktningsman då denne anser det vara motiverat p.g.a. båttyp
eller hastighet.

Tävlingar

6.01 Båt ska ha mätbrev samt tävlingsnummer, helst med klassbeteckning. Detta mätbrev innebär endast att båten, baserat på uppgifter från ägaren, uppfyller kriterierna för att delta i Classic Offshore samt erhållit tävlingsnummer och klassbeteckning (fråga Olof Renström om detta).

6.02 Evenemangskalender för 2007 publiceras på http://www.marinauppdrag.se/classic_offshore/index.html
Information kan också erhållas från Olof Renström samt Staffan Westerling

6.03
Två tävlingsmoment med separat prisbedömning ingår:
- Mest tidstypiska båt. Det mest tidstypiska ekipaget (båt och motor)utses i omröstning vid tävlingsbesiktningen. Det som bedöms är alltså vilken båt (med motor) som är mest tidstypisk,
inte vilken som är finast eller fränast. Varje deltagande båt får två röster (en för förare och en för navigatör). Man får ej rösta på sin egen båt.
- Idealfart. Vid tävlingsbesiktningen väljer man fritt en idealfart (genomsnittshastighet) för sin båt. Den som kommer närmast sin uppgivna idealfart när mållinjen passeras vinner.
Det blir en resultatlista för varje tävlingsmoment enligt ovan.

6.04 Förfrågningar och anmälningar ska gå till
- Olof Renström 08-53 25 24 22, 070-420 58 58, olof.renstrm@telia.com

Tekniska förfrågningar kan ske till
- Lennart Holmén: 08-570 227 68, 070-753 13 23, e-post: holmenmotor@swipnet.se


Tillbaka till Classic