E-POSTUTSKICK (030602)
 

Hej!

Nu är reglementet färdigt. Det bifogas med detta meddelande.

Man kan ha synpunkter på att det inte går att åka med allt som man kunde förr, men det finns säkerhetsaspekter att beakta. Ingen vill ju att det skall gå illa.
En licens kostar 500 kr och engångslicens 350 kr vilket täcker en fösäkring. Varje tävling
kostar 300 kr.
Det är lite som inte står i reglementet, men alla frågor besvaras antingen på mail eller helst telefon för det är kul att prata om gamla tider och om gårdagens ekipage. Tekniska frågor skickas helst till
Lennart Holmén.

Hör av er så fort som möjligt så vi vet hur många vi blir.

Vänligen
Christer Westerling


Tillbaka till Classic